El fons de Col·lecció Local de les biblioteques de Badalona està format pel conjunt de documents que fan referència a Badalona així com les obres dels escriptors, músics, etc. de la ciutat.

A la Col·lecció Local hi trobareu:

 • Llibres antics i actuals, més de 5.500 volums.
 • Fullets, catàlegs, programes, full solts, goigs.
 • Butlletins i revistes d’entitats.
 • Diaris i revistes d’abast local. Des del 1917.
 • Vídeos, DVD’s.
 • Discs compactes.
 • Material d’elaboració pròpia.
 • Dossiers de premsa.
 • Reculls temàtics.

Els documents de la Col·lecció Local es poden deixar en préstec excepte els que pel seu valor o antiguitat calgui conservar especialment, tot i que es poden consultar a sala prèvia presentació del carnet de biblioteca.

Revistes d’àmbit local

Dins d’aquesta col·lecció caldria destacar les revistes d’àmbit local. Les revistes actuals es poden deixar en préstec, en canvi, les revistes patrimonials estan excloses de préstec, tot i que es poden consultar a la sala prèvia presentació del carnet de biblioteca.

De les revistes d’àmbit local en destaquen els següents títols:

 • Carrer dels arbres (1979-actualitat)
 • Revista de Badalona (1942-actualitat)
 • La Voz de Badalona (1959-1973)
 • Eco Badalonès (1963-1994)
TOP