Donatius

Acceptació de donatius

Biblioteques de Badalona accepten documents en bon estat relacionats principalment amb:

  • La col·lecció local i el fons especialitzat o centre d’interès

També accepten altres fons definits en el document de política de desenvolupament de la col·lecció de Biblioteques de Badalona, que suposin un benefici per al seu fons, que tinguin un interès per als seus usuaris i compleixin els següents requisits:

– Obres en bon estat de conservació, de caire divulgatiu i que no superin els cinc anys d’antiguitat. 

– Narrativa actual, en bon estat de conservació i en edicions relligades.

– Obres de ciència que no superin els tres anys d’antiguitat: obres d’humanitats que no superin els cinc anys d’antiguitat. 

– Obres d’interès local i autors locals, sigui quina sigui la seva antiguitat. 

– Obres relacionades amb les especialitzacions de la biblioteca, Modernisme, Colònies industrials, Dones i Pilarin Bayés. 

– Material audiovisuals en bon estat, DVD,s i CD,s.

No agafaran com a donatius:  

– Documents en mal estat de conservació (fulls grocs, guixats, bruts, trencats…).

– Documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa, com ara manuals d’informàtica, gramàtiques … o que hagin perdut vigència.

– Llibres de text o llibres escolars. 

– Enciclopèdies. 

– Llibres amb un contingut massa especialitzat per a una biblioteca pública.

 – Obres en volums que no siguin completes. 

– Diaris, revistes i altres publicacions en sèrie.

Si us plau, abans de venir amb els llibres directament posa’t en contacte amb nosaltres i un cop tinguis la conformitat de la teva biblioteca, s’acorda un dia per tal de lliurar el donatiu.

Consulta aquí les adreces i els horaris

TOP